I lokaler där många personer vistas samtidigt är det viktigt att städningen är av god kvalitet för att minska olägenheter och risken för smittspridning. Det bör finnas en specifik arbetsplan för städning.

Denna plan ska ta upp allt som ska städas och rengöras, hur det ska utföras, vem som ska göra det och hur det kontrolleras att det är rent. På detta sätt garanteras att lokaler och utrustning är rena vilket bidrar till ökad säkerhet och trivsel för både kunder och personal.

Vi utför komplett städning av reception och entréer, maskiner och utrustning, speglar, golv och mattor, omklädningsrum, duschrum och toaletter, bastu, solarier med mera.